SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zajmujemy się kompeksową organizacją szkoleń. Wspólnie z Klientami określamy cele, analizujemy potrzeby i razem pracujemy nad progrem. Po zrealizowaniu zajęć wspieramy w najważniejszym etapie - wdrożeniu wiedzy i umiejętności do codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte CKL S.A. są zawsze oparte na szczegółowej analizie potrzeb zamawiającego.

W odróżnieniu od tradycyjnej analizy potrzeb, opartej na identyfikowaniu luk kompetencyjnych, kładziemy nacisk na potrzeby biznesowe firmy. Identyfikujemy zależności pomiędzy korzyściami biznesowymi a konkretnymi zachowaniami pracowników, a następnie projektujemy szkolenia, mając na uwadze osiągnięcie celów biznesowych zamawiającego, a nie tylko zniwelowanie luki kompetencyjnej.
Oferujemy możliwość przeprowadzenia samplingu – próbnego, 2-godzinnego szkolenia dla pracowników firmy lub też udziału w Dniach otwartych. Przy większych projektach szkoleniowych proponujemy także szkolenia pilotażowe.

Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów. Uczestnicy biorą aktywny udział w warsztacie szkoleniowym poprzez: trening umiejętności, odgrywanie krótkich ról i symulacji, prace w podgrupach, grach szkoleniowych, ćwiczeniach indywidualnych oraz rozwiązywaniu testów i case studies stricte związanych z tematyką danego szkolenia. W niektórych przypadkach dla uatrakcyjnienia treści szkolenia proponujemy krótkie filmy instruktażowe np. z negocjacji. W trakcie niektórych szkoleń wykorzystywana jest kamera wideo, dla uzyskania pełnej informacji zwrotnej. Metody, które są zastosowane w szkoleniach pozwalają efektywnie ćwiczyć i wzmacniać posiadane umiejętności. Dają też możliwość wspólnego i indywidualnego dochodzenia do właściwych, nowych i inspirujących wniosków oraz do przyjemnego przyswajania wiedzy. To, co wyróżnia metodologię naszych szkoleń, to ciągłe utrzymywanie uwagi uczestników i ich zaangażowania na wysokim poziomie. To gwarantuje pełną satysfakcje po szkoleniu i podniesienie poziomu motywacji do pracy.

Techniki pracy warsztatowej dobieramy na podstawie analizy celów szkolenia oraz potrzeb uczestników zajęć.

Do najczęściej stosowanych należą:

  • Zadania grupowe, polegające na wykonaniu stworzeniu przedmiotu lub rzeczy; zadanie takie wzmacniają przede wszystkim: kreatywność, współpracę w grupie, organizowanie pracy
  • Studium przypadku stosowane jest w celu poznania różnych doświadczeń oraz nabycia i przetrenowania umiejętności analizy, wnioskowania oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań określonego problemu
  • Gra szkoleniowa stosowana jest w celu doświadczenia złożonych mechanizmów występujących w praktyce zawodowej uczestników
  • Symulacja biznesowa stosowana jest w celu nabycia umiejętności stosowania określonych technik i standardów poprzez trening symulowanych sytuacji zawodowych
  • Test psychologiczny stosowany jest w celu nabycia wiedzy o własnych predyspozycjach, cechach i sposobach percepcji oraz poznania szerokiego spektrum innych zachowań i ich konsekwencji
  • Sesja kreatywna stosowana jest w celu wypracowania najlepszego rozwiązania określonego problemu bądź stworzenia innowacyjnego projektu/modelu
  • Sesja audio-video