Dla uczestników

TAKA SZANSA!
- kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia

Projekt: TAKA SZANSA! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego do podjęcia i utrzymania zatrudnienia wśród 144 uczestników.

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • ukończyły 30 lat
 • mają maksymalnie średnie wykształcenie
 • mieszkają na terenie województwa śląskiego
 • i nie pracują

w tym zwłaszcza do:

 • osób niepełnosprawnych
 • kobiet
 • osób po 50 roku życia
 • długotrwale bezrobotnych
 • mieszkańców obszarów wiejskich

ŁĄCZNIE: 153 osób

Wsparcie oferowane w ramach projektu zawiera działania:

 • doradztwo zawodowe i psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie szkoleniowe (kursy zawodowe oraz kompetencyjne)

  "Koszyk ofert szkoleniowych":

  1. Szkolenia/kursy przygotowujące do egz. certyfikowanych i podnoszące kwalifikacje/umiejętności zawodowe.
  2. Szkolenia/kursy IT (np. ECDL, CAD, IC3).
  3. Szkolenia/kursy umiejętności "miękkich" (np. komunikacja, autoprezentacja).


Każdy uczestnik projektu wybierze szkolenie z koszyka 1 lub 2, dodatkowo ok. 70 uczestników całego projektu skorzysta z koszyka 3 jako uzupełnienie kompetencji „miękkich”.

 • wsparcie w nabywaniu doświadczenia i umiejętności praktycznych - płatne staże  – 1012,07 zł netto/miesięcznie
 • wsparcie towarzyszące - stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, ubezpieczenie NNW (w trakcie kursów i staży) szkolenie BHP oraz badanie medycyny pracy, dla osób niepełnosprawnych dodatkowo: możliwość zakupu sprzętu wspomagającego naukę i pracę, opieka Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UMOWA

REGULAMIN

 

Masz pytania, wątpliwości....

Zadzwoń, napisz...

Emilia Jasiak
T 510 280 615
E emilia.jasiak@ckl.pl

lub przyjdź...

Biuro projektu:
Centrum Kreowania Liderów S.A.
KATOWICE, Plac Sławika i Antalla 1

(wejście od ul. Olimpijskiej, naprzeciwko ulicy Skrzypka)

Biuro jest czynne: Pn – Pt w godz. 9:00-14:00

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1.786.832,12 zł

 

 

OGŁOSZENIA

8. Informujemy, że w dniu 29.12.2017 r. Biuro Projektu jest nieczynne. 

Przy okazji kadra projektu życzy wszystkim uczestnikom samych sukcesów zawodowych w 2018 roku!!!

7. 

Życzymy wszystkim uczestnikom projektu TAKA SZANSA! zdrowych, pogodnych oraz rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. 

Informujemy jednocześnie, że w piątek tj. 14.04.2017 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 

6.

Informujemy, że w poniedziałek tj. 06.03.2017 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 

 

5.

Od 15.02.2017 r. Biuro Projektu będzie się mieścić w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Adres:
Katowice
Plac Sławika i Antalla 1

4.

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU

Nowy adres Biura Projektu:

Al. Korfantego 35

Katowice

W związku ze zmianą siedziby kontakt z Biurem Projektu (do odwołania) jest możliwy tylko pod numerami:

Emilia Jasiak - tel.: 510 280 615

3.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 23-28.12.2016 r.  Biuro Projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

2.

ZAPROSZENIE...

Zapraszamy do udziału w targach pracy.

Termin:
24.11.2016

Miejsce:
Katowice / Międzynarodowe Centrum Kongresowe

1.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu: TAKA SZANSA! - kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do składania ofert na prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu.
Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 15.00.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Rozeznanie - pośrednictwo pracy