Portal pracy

01.04.2017 powstanie portal pośrednictwa pracy w ramach projektu:

TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia