HR CONSULTING

Assessment & Development Center (Ośrodki Oceny i Rozwoju) to jedna z najbardziej skutecznych i zaawansowanych metod oceny kompetencji, preferencji, potencjału zawodowego i motywacji do pracy. Wykorzystuje się ją zarówno w procesach rekrutacji i selekcji pracowników (Assessment Center), jak i w celu zaplanowania rozwoju lub ścieżek kariery dla osób już zatrudnionych.

Cechą wyróżniającą AC&DC na tle innych metod jest ich wysoka trafność prognostyczna osiągana dzięki wieloetapowości oceny oraz wykorzystaniu do niej wielu narzędzi i technik. Istotny jest również fakt, że w proces zaangażowanych jest wielu oceniających (tzw. asesorów), co zapewnia jej wynikom bezstronność i obiektywizm.

Podczas sesji uczestnicy wykonują zarówno zadania indywidualnych, jak i grupowych, rozwiązują testy psychometryczne i kompetencyjne, a także wcielają się w role (tzw. role playing). Dodatkowo w celu pogłębienia analizy cech i predyspozycji pracowników do badania wykorzystywane są różne formy wywiadów, np. kompetencyjne, zdarzeń krytycznych i pogłębione. Każde z projektowanych przez nas narzędzi opiera się o modele kompetencyjne firm i jest dopasowane do potrzeb Klientów. Każde jest też osadzone jest w fabule biznesowej, tak by jak najwierniej odzwierciedlić realia i specyfikę działalności firm.

Wyniki Assessment Center wspomagają:

  • podejmowanie decyzji rekrutacyjnych
  • planowanie procesu adaptacji dla zatrudnionych osób
  • planowanie szkoleń.

Przeprowadzenie Development Center pozwala na:

  • identyfikację pracowników o najwyższych potencjałach rozwojowych (high potencials)
  • określenie mocnych stron pracowników oraz obszarów wymagających poprawy
  • określenie możliwości całego zespołu
  • zaprojektowanie planu szkoleń (indywidualnego i grupowego)
  • wyznaczanie ścieżek rozwoju kariery pracowników w firmie
  • trafne wyznaczanie osób do awansów i przesunięć w strukturze
  • podniesienie samoświadomości uczestników badania