GRY SZKOLENIOWE

Nie bazujemy na gotowych scenariuszach! Każdy projekt jest inny i wyjątkowy. Wszystkie gry projektujemy w odniesniu do konkretnych potrzeb organizacji.

Gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzie do rozwoju kompetencji pracowników. Połączenie nauki i zabawy.

Gry zespołowe realizowane są we wspólnie wybranym miejscu. Scenariusz gry tworzony jest w oparciu o potrzeby firmy i dedykowany dla konkretnej grupy odbiorców. Tematyka gry i jej główne wątki mogą dotyczyć branży Klienta.

Cele gry zespołowej:

  1. Integracja uczestników
  2. Wzbudzenie motywacji przez rywalizację
  3. Uatrakcyjnienie szkolenia
  4. Edukacja: gra skierowana do nowozatrudnionych pracowników, mająca na celu lepsze poznanie firmy (scenariusz oparty o wiedzę na temat firmy)
  5. Edukacja: gra oparta o metody szybkiego zapamiętywania ułatwi wdrożenie np. nowego katalogu produktów i błyskawiczne zapamiętanie ich przez uczestników szkolenia

Uczestnicy wykonują zadania w kilkunastu lokalizacjach, które muszą odnaleźć kierując się wskazówkami otrzymanymi na starcie. Gracze zostają przydzieleni do zespołów rywalizujących ze sobą o zwycięstwo. Poziom rywalizacji gry może być dopasowany do oczekiwań Klienta: zespoły mogą konkurować ze sobą bądź wspólnie osiągać jeden cel.