Działania

Wsparcie oferowane w ramach projektu zawiera działania:

doradztwo zawodowe i psychologiczne
pośrednictwo pracy
wsparcie szkoleniowe (kursy zawodowe oraz kompetencyjne)

"Koszyk ofert szkoleniowych":
1. Szkolenia/kursy przygotowujące do egz. certyfikowanych i podnoszące kwalifikacje/umiejętności zawodowe.
2. Szkolenia/kursy IT (np. ECDL, CAD).
3. Szkolenia/kursy umiejętności "miękkich" (np. komunikacja, autoprezentacja).

Każdy uczestnik projektu wybierze szkolenie z koszyka 1 lub 2, dodatkowo ok. 70 uczestników całego projektu skorzysta z koszyka 3 jako uzupełnienie kompetencji „miękkich”.

wsparcie w nabywaniu doświadczenia i umiejętności praktycznych - 3-miesięczne płatne staże  – 1012,07 zł netto/miesięcznie
wsparcie towarzyszące - stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, ubezpieczenie NNW (w trakcie kursów i staży) szkolenie BHP oraz badanie medycyny pracy, dla osób niepełnosprawnych dodatkowo: możliwość zakupu sprzętu wspomagającego naukę i pracę, opieka Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

 

OGŁOSZENIA:

04.09.2017

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu: TAKA SZANSA! - kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do składania ofert na prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu.
Oferty należy składać do dnia 8 września 2017 r. do godz. 15.00.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Rozeznanie - pośrednictwo pracy